1. poschodie B
B1-01 - Predaný B1-02 - Voľný B1-03 - Voľný B1-05 - Predaný B1-04 - Predaný B1-06 - Predaný

B1-01 - Predaný

B1-02 - Voľný

B1-04 - Predaný