1. poschodie B
B1-01 - Voľný B1-02 - Rezervovaný B1-03 - Voľný B1-05 - Rezervovaný B1-04 - Voľný B1-06 - Voľný

B1-02 - Rezervovaný

B1-05 - Rezervovaný