1. poschodie B
B1-01 - Predané B1-02 - Voľný B1-03 - Voľný B1-05 - Predané B1-04 - Voľný B1-06 - Voľný

B1-01 - Predané

B1-02 - Voľný

B1-05 - Predané