Financovanie apartmánu

Rezervácia

Rezervácia apartmánu a rezervačný poplatok.

1. fáza

Prvá splátka vo výške 10% z kúpnej ceny apartmánu znížená o rezervačný poplatok do 15 kalendárnych dní od uzavretia ZoBZ (Zmluvy o budúcej zmluve.)

2. fáza

Druhá splátka vo výške 20% z kúpnej ceny apartmánu, do 30 kalendárnych dní od oznámenia o začatí výstavby 3. nadzemného podlažia apartmánového domu

3. fáza

Tretia splátka vo výške 20% z kúpnej ceny apartmánu do 30 kalendárnych dní od oznámenia o dokončení štádia hrubej stavby apartmánového domu, ktorým je vybudovanie základov, obvodových stien, vnútorných priečok a zhotovenie strešnej konštrukcie. 

 

4. fáza

Štvrtá splátka vo výške 30% z kúpnej ceny apartmánu, do 30 kalendárnych dní od oznámenia o dokončení vnútorných omietok a po dokončení vonkajšej fasády bez omietky apartmánového domu.

 

5. fáza

Piata splátka vo výške 20% z kúpnej ceny apartmánu do 30 kalendárnych dní po kolaudácii.

Financovanie - skladovací priestor, vonkajšie stojisko, garáž

1. fáza

Prvá splátka vo výške 80% z kúpnej ceny (skladovacieho priestoru, vonkajšieho stojiska, garáže) do 15 kalendárnych dní od uzavretia ZoBZ (Zmluvy o budúcej zmluve) 

2. fáza

Druhá splátka vo výške 20% z kúpnej ceny (skladovacieho priestoru, vonkajšieho stojiska, garáže) do 30 kalendárnych dní po kolaudácii

 

GARANT REAL ako
exkluzívny predajca

Realitná kancelária GARANT REAL vznikla v roku 2009 a jej založeniu predchádzala myšlienka a veľká snaha vykonávať realitnú činnosť na vysoko profesionálnej úrovni s využitím všetkých predchádzajúcich skúseností a odborných znalostí. Trh s nehnuteľnosťami a reality sa zároveň stali základom našej činnosti.

garant-real