4. poschodie B
B4-04 - Predaný B4-02 - Predaný B4-01 - Voľný B4-03 - Voľný

B4-02 - Predaný