Priebeh výstavby

Začiatok výstavby objektu B

Druhý objekt a nové poschodia

Prvé priečky

Ani zima nás nezastavila

Práce na základoch stavby

Stavebné povolenie

Ďalšie terénne úpravy

Terénne úpravy a príprava na zakladanie stavby

Vyvŕtanie studne a teda zabezpečenie vodného zdroja pre projekt Apartmány Litmanová

Začatie prekládky VN, odpojenie a repasovanie trafostanice na jej opätovné osadenie.

Začatie hrubých terénnych úprav

Zameranie stavby geodetmi