Detialný popis projektu

Navrhované objekty apartmánových domov sú identické s rozdielnym funkčným využitím suterénu. V objete „A“ je umiestnená reštaurácia s kuchynským zázemím, v objekte „B“ sú v suteréne: recepcia a predajňa, a zároveň suterén obsahuje skladovacie kobky apartmánov. V objekte „C“ v suteréne sú umiestnené garáže a skladovacie kobky apartmánov.

Každý apartmánový dom je 3 podlažný, podpivničený a s využitým podkrovím sedlovej strechy, obsahuje 22 apartmánov.

V júni roku 2022 je naplánovaná výstavba budovy „A“, ktorá sa nachádza najbližšie k lyžiarskemu vleku. Apartmánový dom pozostáva z 1 jednoizbového, 11 dvojizbových a 10 trojizbových apartmánov s balkónmi.

Situácia-Litmanová

Miesto realizácie

Katastrálne územie obce Litmanová – severne od obce, mimo intravilánu obce, východne od potoka Rozdiel – prítok Litmanovského potoka, vrámci existujúceho lyžiarskeho areálu. Existujúci lyžiarsky areál pozostáva z prístupu z cestnej komunikácie a následným záchytným parkoviskom, ktoré je využívane aj pre pútnické miesto na hore Zvir. Za reštauráciou je objekt lyžiarskeho vleku. Za hornou stanicou 400 m vleku západným smerom je spodná stanica 1000 m vleku s hlavnou zjazdovkou. Za bufetom je umiestnený malý detský lyžiarsky vlek.  Areálom prechádza poľná cesta na turistický hraničný priechod Litmanová – Jaworky  (spôsob prechodu: peši, bicykle, lyže), otvorený v roku v lete od 7 do 19 hod a v zime od 9 do 16 hod.

Technické vybavenie

Objekt po architektonickej stránke je navrhovaný  podhorského charakteru so sedlovou krížovou strechou,  s vikiermi  so sklonom 45 stupňov, v tvarosloví kúpeľných   stavieb – s drevenými prvkami na fasáde.  Fasáda je riešená v kombinácií kamenného obkladu sokla, škrabanej omietky, dreveného obkladu podkrovia. Krytina je navrhovaná z oceľovej škridle s kremičitým posypom – bridlicovo čiernej farby.

Dvere sú navrhované drevené. s drevenou zárubňou,  – laminované – systém BEN. Dvere sú navrhované s dubovým prahom – skrutkovaným do podlahy.  Požiarne dvere je nutné umiestňovať podľa projektu požiarnej ochrany. 

Okná a balkónové dvere sú navrhované  plastové, s izolačným dvojskolm a obvodovým uzatváraním, prepážky sú riešené hr. 6 mm v rámci izolačného dvojskla. Strešné okná typové – VELUX s izolačným dvojsklom.

Omietky vnútorné  a vonkajšie hladké zo stavebného systému BAUMIT.   Drevené obklady v tvarosloví zrubovej konštrukcie hr. 30 mm, výšky 120mm – kotvené cez zateplenia do konštrukcie steny.  Drevený obklad podkrovia – tatranský obklad, kotvený na  drevené latovanie.

Farebné riešenie:

  • krytina   BRAMAC –  bridlicovo čiernej farby, žľaby a zvody z poplastovaného plechu  v bridlicovo – čiernej farbe.
  • sokel – kamenný obklad – umelý – typ CHELSEA – STONE, druh Versailles č. 50311 – šedočiernej farby , s osadením kamennej rímsy v rozmedzí kamenného obkladu suterénu a omietkou prízemia
  • omietky  na zateplenie v stavebnom systéme BAUMIT – škrabaná s veľkosťou zrna 1,5mm, pieskovo žltej farby
  • drevené konštrukcie náter sadolin vo farebnom prevedení zlatý dub

Vykurovanie je navrhované elektrické – elektrickými priamotopnými radiátormi s termostatom. TÚV bude zabezpečená ku všetkým zdravotechnickým zariadeniam s teplotou min. 45 – 50 stupňov celzia.

 

Situácia_Litmanová

Elektroinštalácia – napojená na   verejnú el. sieť zemnou prípojkou, cez elektromerový rozvádzač.

Vodovod – cez vodomernú šachtu.

Kanalizácia zaústená do  splaškovej kanalizácie, odpad z kuchyne cez lapač tukov, následne do areálovej ČOV

Dažďové vody zo spevnených plôch zaústené do potoka výustným objektom, cez lapač ropných produktov.

Elektroinštalácia – Všetky riešenia, návrh a montáž elektrického systému a komponentov sa bude riadiť platnými časťami IEC/VDE, STN normami.

 

Základy a podkladný betón sú navrhované z prostého betónu prekladaného kameňom – betón B –15.  Základové pätky pod stĺpy sú navrhované armované – rieši časť PD – statika stavby.

Konštrukčný systém stavby je navrhovaný stenového systému v kombinácií so železobetónovými stĺpmi.  Strop a preklady  monolitické železobetónové.

Murivo je navrhované z murovacích tvárnic POROTHERM (obvodové murivo hr. 400mm, stredné nosné múry 250mm, priečky hr. 100 mm a 150 mm – protihlukové priečky) na maltu vápenno – cementovú. Komínové telesá sú navrhované  v stavebnom  kompletnom systéme SCHIEDEL s veľkosťou prieduchu 200mm

Strecha je navrhovaná sedlová s dreveným hambákovým krovom s krytinou  –  BRAMAC s kremičitým posypom. Spoje sú navrhované tesárske klincované a svornikované. Konštrukcia krovu je podopretá   v úrovni podkrovia oceľovou rámovou konštrukciou a drevenými priehradovými nosníkmi – v úrovni 2. podkrovia.

Schodište je navrhované   monolitické železobetónové s nášľapnou keramickou vrstvou.

Výťah je navrhovaný osobný s výťahovou šachtou 1400/1600mm  – lanový osobný výťah typu SCHINDLER 3300 , nosnosť 400 kg, počet osôb 5